k.ú.: 717193 - Pacetluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588831 - Pacetluky NUTS5 CZ0721588831
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1443661
zahrada školka 1 1188
zahrada 125 109517
ovoc. sad 4 33292
travní p. 131 432742
lesní poz 83 312932
vodní pl. nádrž přírodní 2 2299
vodní pl. nádrž umělá 1 73
vodní pl. tok umělý 5 8205
zast. pl. společný dvůr 1 27
zast. pl. zbořeniště 6 1006
zast. pl. 113 43134
ostat.pl. jiná plocha 22 13136
ostat.pl. manipulační pl. 29 38634
ostat.pl. neplodná půda 7 4251
ostat.pl. ostat.komunikace 79 97641
ostat.pl. silnice 4 15607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1501
ostat.pl. zeleň 1 1094
Celkem KN 813 2559940
Par. DKM 813 2559940
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 113
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 202
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2000
Ins. A 1:2000 01.01.1946 15.05.2000
S-SK ŠD 1:2500 1934 01.01.1946
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 07:34

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.