k.ú.: 717118 - Ovčáry u Dřís - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535141 - Ovčáry NUTS5 CZ0206535141
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 600 2648060
zahrada 147 81363
ovoc. sad 1 2836
travní p. 73 107007
lesní poz 26 523013
vodní pl. nádrž umělá 7 10285
vodní pl. tok umělý 83 33676
zast. pl. společný dvůr 6 623
zast. pl. zbořeniště 3 825
zast. pl. 268 86331
ostat.pl. dráha 9 52384
ostat.pl. jiná plocha 46 35842
ostat.pl. manipulační pl. 25 13750
ostat.pl. neplodná půda 21 18830
ostat.pl. ostat.komunikace 73 60161
ostat.pl. silnice 12 44887
ostat.pl. zeleň 1 3041
Celkem KN 1401 3722914
Par. KMD 1401 3722914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 259
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 389
spoluvlastník 623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 12.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.05.2019 14:44

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.