k.ú.: 717118 - Ovčáry u Dřís - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535141 - Ovčáry NUTS5 CZ0206535141
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 2648200
zahrada 148 81580
ovoc. sad 1 2836
travní p. 73 107007
lesní poz 26 523013
vodní pl. nádrž umělá 7 10285
vodní pl. tok umělý 83 33676
zast. pl. společný dvůr 5 528
zast. pl. zbořeniště 3 825
zast. pl. 272 86267
ostat.pl. dráha 9 52384
ostat.pl. jiná plocha 47 36065
ostat.pl. manipulační pl. 25 13750
ostat.pl. neplodná půda 21 18830
ostat.pl. ostat.komunikace 73 60161
ostat.pl. silnice 12 44887
ostat.pl. zeleň 1 3041
Celkem KN 1410 3723335
Par. KMD 1410 3723335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 68
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 262
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 386
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 12.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.09.2020 14:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička