k.ú.: 717100 - Nedomice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531863 - Nedomice NUTS5 CZ0206531863
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 2743225
zahrada 76 45885
ovoc. sad 6 20486
lesní poz 5 40464
vodní pl. nádrž umělá 1 3347
vodní pl. tok umělý 57 31943
vodní pl. zamokřená pl. 36 61609
zast. pl. společný dvůr 4 512
zast. pl. zbořeniště 1 133
zast. pl. 162 76962
ostat.pl. jiná plocha 30 27347
ostat.pl. manipulační pl. 38 81629
ostat.pl. neplodná půda 34 37002
ostat.pl. ostat.komunikace 60 43355
ostat.pl. silnice 4 14751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2849
ostat.pl. zeleň 1 496
Celkem KN 1105 3231995
Par. KMD 1105 3231995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 150
LV 248
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2013
S-SK GS 1:2880 1842 12.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 18.08.2019 13:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.