k.ú.: 717088 - Slavětín u Oudoleně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548553 - Slavětín NUTS5 CZ0631548553
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1101367
zahrada 77 26736
travní p. 89 568463
lesní poz 26 380478
vodní pl. nádrž umělá 4 2814
zast. pl. zbořeniště 4 468
zast. pl. 70 24668
ostat.pl. jiná plocha 30 10884
ostat.pl. manipulační pl. 1 360
ostat.pl. neplodná půda 7 1455
ostat.pl. ostat.komunikace 46 43922
ostat.pl. silnice 14 25809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2462
Celkem KN 452 2189886
Par. KMD 452 2189886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 69
LV 112
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 01.06.2020 19:05

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.