k.ú.: 717070 - Oudoleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569224 - Oudoleň NUTS5 CZ0631569224
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 616 4265046
zahrada 240 87240
ovoc. sad 3 18723
travní p. 428 1099002
lesní poz 96 577936
vodní pl. nádrž umělá 4 12714
vodní pl. rybník 1 2820
vodní pl. tok přirozený 7 4606
vodní pl. tok umělý 37 10132
zast. pl. zbořeniště 5 1247
zast. pl. 253 90085
ostat.pl. jiná plocha 100 48167
ostat.pl. manipulační pl. 41 33618
ostat.pl. neplodná půda 28 9734
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 46
ostat.pl. ostat.komunikace 197 141818
ostat.pl. silnice 30 63568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2345
ostat.pl. zeleň 5 8620
Celkem KN 2098 6477467
Par. KMD 2098 6477467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 37
Celkem BUD 227
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 298
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.