k.ú.: 717061 - Jitkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 546216 - Jitkov NUTS5 CZ0631546216
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 553 3001371
zahrada 128 34916
ovoc. sad 1 2509
travní p. 364 634842
lesní poz 51 583711
vodní pl. rybník 3 26261
vodní pl. tok přirozený 2 627
vodní pl. tok umělý 14 7937
vodní pl. zamokřená pl. 1 683
zast. pl. společný dvůr 3 336
zast. pl. zbořeniště 2 562
zast. pl. 137 54330
ostat.pl. jiná plocha 48 35079
ostat.pl. manipulační pl. 4 2856
ostat.pl. neplodná půda 19 8078
ostat.pl. ostat.komunikace 76 73228
ostat.pl. silnice 4 92108
Celkem KN 1410 4559434
Par. KMD 1410 4559434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 132
LV 230
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 17:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.