k.ú.: 716928 - Podveky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 528196 - Podveky NUTS5 CZ0205528196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 488 2985847
zahrada 117 86521
ovoc. sad 6 15485
travní p. 213 388349
lesní poz 63 1532126
vodní pl. nádrž umělá 1 2276
vodní pl. tok umělý 44 14092
zast. pl. společný dvůr 10 1817
zast. pl. zbořeniště 4 821
zast. pl. 144 73376
ostat.pl. jiná plocha 35 34751
ostat.pl. manipulační pl. 21 8469
ostat.pl. neplodná půda 16 5943
ostat.pl. ostat.komunikace 131 117600
ostat.pl. pohřeb. 1 1885
ostat.pl. silnice 7 68148
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7300
ostat.pl. zeleň 2 445
Celkem KN 1313 5345251
Par. KMD 1313 5345251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 140
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 196
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.09.2020 06:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička