k.ú.: 716901 - Ježovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 528196 - Podveky NUTS5 CZ0205528196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 927638
zahrada 47 32016
ovoc. sad 22 23541
travní p. 73 190595
lesní poz 47 3574542
vodní pl. rybník 1 3911
vodní pl. tok přirozený 1 567
zast. pl. společný dvůr 4 1096
zast. pl. zbořeniště 3 580
zast. pl. 80 31329
ostat.pl. dráha 3 13131
ostat.pl. jiná plocha 20 4523
ostat.pl. manipulační pl. 9 4605
ostat.pl. neplodná půda 11 9527
ostat.pl. ostat.komunikace 60 81687
ostat.pl. silnice 10 32582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1284
ostat.pl. zeleň 1 381
Celkem KN 521 4933535
Par. KMD 521 4933535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 79
LV 116
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 19:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.