k.ú.: 716901 - Ježovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 528196 - Podveky NUTS5 CZ0205528196
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 927638
zahrada 47 31946
ovoc. sad 22 23499
travní p. 73 190595
lesní poz 47 3574542
vodní pl. rybník 1 3911
vodní pl. tok přirozený 1 567
zast. pl. společný dvůr 4 1096
zast. pl. zbořeniště 3 580
zast. pl. 83 31441
ostat.pl. dráha 3 13131
ostat.pl. jiná plocha 20 4523
ostat.pl. manipulační pl. 9 4605
ostat.pl. neplodná půda 11 9527
ostat.pl. ostat.komunikace 60 81687
ostat.pl. silnice 10 32582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1284
ostat.pl. zeleň 1 381
Celkem KN 524 4933535
Par. KMD 524 4933535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 82
LV 115
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 01.06.2020 18:29

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.