k.ú.: 716766 - Kvítkovice u Otrokovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585599 - Otrokovice NUTS5 CZ0724585599
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1762 3206559
zahrada 300 128358
ovoc. sad 6 16433
travní p. 72 209543
lesní poz 44 136945
vodní pl. tok přirozený 39 14290
vodní pl. tok umělý 1 10949
vodní pl. zamokřená pl. 5 894
zast. pl. společný dvůr 1 48
zast. pl. zbořeniště 2 1686
zast. pl. 663 211965
ostat.pl. dráha 7 23734
ostat.pl. dálnice 5 15445
ostat.pl. jiná plocha 289 204886
ostat.pl. manipulační pl. 132 104341
ostat.pl. neplodná půda 152 129306
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 11508
ostat.pl. ostat.komunikace 195 210804
ostat.pl. pohřeb. 13 15609
ostat.pl. silnice 206 106524
ostat.pl. skládka 94 169169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 61185
ostat.pl. zeleň 101 277016
Celkem KN 4113 5267197
Par. DKM 4113 5267197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 46
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 254
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 69
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 637
byt.z. byt 2065
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 340
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2461
LV 3104
spoluvlastník 6355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2015
DKM-KPÚ 01.08.2014 1:1000 08.08.2014 *)
DKM 1:1000 10.12.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1984 01.12.2015 1:2000, 1:1000
Ins. A 1:1000 01.01.1949 10.12.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.01.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:03

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.