k.ú.: 716766 - Kvítkovice u Otrokovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585599 - Otrokovice NUTS5 CZ0724585599
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72052 - Otrokovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1759 3205673
zahrada 300 128343
ovoc. sad 6 16433
travní p. 72 209543
lesní poz 44 136945
vodní pl. tok přirozený 39 14290
vodní pl. tok umělý 1 10949
vodní pl. zamokřená pl. 5 894
zast. pl. společný dvůr 1 48
zast. pl. zbořeniště 2 1686
zast. pl. 663 211816
ostat.pl. dráha 7 23734
ostat.pl. dálnice 5 15445
ostat.pl. jiná plocha 293 205371
ostat.pl. manipulační pl. 132 104341
ostat.pl. neplodná půda 152 129306
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 11508
ostat.pl. ostat.komunikace 196 211369
ostat.pl. pohřeb. 13 15609
ostat.pl. silnice 206 106524
ostat.pl. skládka 94 169169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 61185
ostat.pl. zeleň 101 277016
Celkem KN 4115 5267197
Par. DKM 4115 5267197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 46
č.p. garáž 6
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 258
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 69
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 637
byt.z. byt 2065
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 340
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2461
LV 3103
spoluvlastník 6339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2015
DKM-KPÚ 01.08.2014 1:1000 08.08.2014 *)
DKM 1:1000 10.12.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1984 01.12.2015 1:2000, 1:1000
Ins. A 1:1000 01.01.1949 10.12.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.01.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:14

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.