k.ú.: 716561 - Otmíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534111 - Otmíče NUTS5 CZ0202534111
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1675741
vinice 3 12999
zahrada 90 64183
ovoc. sad 3 3962
travní p. 67 301651
lesní poz 44 266548
vodní pl. nádrž umělá 1 2007
vodní pl. tok přirozený 1 88
vodní pl. tok umělý 16 28093
zast. pl. zbořeniště 4 413
zast. pl. 103 36866
ostat.pl. jiná plocha 17 35973
ostat.pl. manipulační pl. 7 5615
ostat.pl. neplodná půda 41 68892
ostat.pl. ostat.komunikace 73 112938
ostat.pl. silnice 1 1362
Celkem KN 594 2617331
Par. DKM 332 2456228
Par. KMD 262 161103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 98
LV 145
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.12.2019 1:1000 11.12.2019 *)
KMD 1:1000 20.10.2015
S-SK GS 1:2880 1840 20.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 25.09.2020 23:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička