k.ú.: 716430 - Ošelín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541681 - Ošelín NUTS5 CZ0327541681
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 2550724
zahrada 111 85153
travní p. 104 393811
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 103 2917201
vodní pl. nádrž umělá 6 5940
vodní pl. tok přirozený 6 86771
vodní pl. tok umělý 4 3071
zast. pl. zbořeniště 3 479
zast. pl. 125 54153
ostat.pl. dráha 4 121338
ostat.pl. jiná plocha 63 71214
ostat.pl. manipulační pl. 5 17440
ostat.pl. neplodná půda 27 35463
ostat.pl. ostat.komunikace 68 89387
ostat.pl. pohřeb. 1 2573
ostat.pl. silnice 10 22245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 23819
ostat.pl. zeleň 17 24683
Celkem KN 852 6505491
Par. KMD 852 6505491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 123
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 13
LV 116
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 04:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička