k.ú.: 716260 - Ostružno u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573281 - Ostružno NUTS5 CZ0522573281
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 1422145
zahrada 65 53617
ovoc. sad 3 9884
travní p. 132 491498
lesní poz ostat.komunikace 4 8671
lesní poz 43 1327059
vodní pl. nádrž přírodní 1 72
vodní pl. nádrž umělá 3 56387
vodní pl. rybník 4 515075
vodní pl. tok přirozený 19 15767
vodní pl. zamokřená pl. 7 89801
zast. pl. zbořeniště 7 1910
zast. pl. 122 54150
ostat.pl. jiná plocha 67 56624
ostat.pl. manipulační pl. 6 7850
ostat.pl. neplodná půda 18 104243
ostat.pl. ostat.komunikace 58 95613
ostat.pl. pohřeb. 2 2938
ostat.pl. silnice 4 20491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 14810
ostat.pl. zeleň 7 3733
Celkem KN 704 4352338
Par. DKM 704 4352338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 120
LV 136
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 13.08.2022 02:08

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.