k.ú.: 716260 - Ostružno u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573281 - Ostružno NUTS5 CZ0522573281
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1422144
zahrada 58 52709
ovoc. sad 3 9884
travní p. 128 492806
lesní poz ostat.komunikace 4 8671
lesní poz 43 1327059
vodní pl. nádrž přírodní 1 72
vodní pl. nádrž umělá 3 57000
vodní pl. rybník 4 515075
vodní pl. tok přirozený 19 15767
vodní pl. zamokřená pl. 7 89801
zast. pl. zbořeniště 7 2322
zast. pl. 119 53764
ostat.pl. jiná plocha 51 56842
ostat.pl. manipulační pl. 4 7694
ostat.pl. neplodná půda 17 103396
ostat.pl. ostat.komunikace 58 95424
ostat.pl. pohřeb. 2 2938
ostat.pl. silnice 4 20491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 14743
ostat.pl. zeleň 7 3733
Celkem KN 661 4352335
Par. DKM 661 4352335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 116
LV 132
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.09.2020 10:04

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.