k.ú.: 716251 - Ostružno na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556815 - Nezdice na Šumavě NUTS5 CZ0322556815
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 1000104
zahrada 67 50179
travní p. 189 952014
lesní poz 134 2002359
vodní pl. nádrž umělá 3 1474
zast. pl. společný dvůr 1 62
zast. pl. 109 39118
ostat.pl. jiná plocha 50 62965
ostat.pl. manipulační pl. 11 13788
ostat.pl. neplodná půda 260 303687
ostat.pl. ostat.komunikace 82 60040
ostat.pl. silnice 2 34590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6743
ostat.pl. zeleň 1 146
Celkem KN 1074 4527269
Par. KMD 1074 4527269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 174
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2015
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 22:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.