k.ú.: 716103 - Ostrovačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583600 - Ostrovačice NUTS5 CZ0643583600
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 735 3874736
zahrada 383 184483
ovoc. sad 1 14049
travní p. 103 144764
lesní poz 164 2362141
vodní pl. tok přirozený 52 33029
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. zbořeniště 6 803
zast. pl. 423 146017
ostat.pl. dálnice 10 51064
ostat.pl. jiná plocha 211 331488
ostat.pl. manipulační pl. 5 8995
ostat.pl. neplodná půda 87 84143
ostat.pl. ostat.komunikace 202 197809
ostat.pl. pohřeb. 1 3232
ostat.pl. silnice 39 199275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 30143
ostat.pl. zeleň 30 134332
Celkem KN 2469 7800741
Par. DKM 2469 7800741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 96
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 25
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 404
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 555
spoluvlastník 827

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2014
THM-V 1:2000 01.05.1968 01.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.04.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.09.2020 06:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička