k.ú.: 715743 - Ostrov u Tochovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598372 - Ostrov NUTS5 CZ020B598372
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 1779567
zahrada 105 74622
travní p. 109 493200
lesní poz 16 94752
vodní pl. nádrž umělá 2 7959
vodní pl. tok přirozený 4 9572
vodní pl. tok umělý 5 4231
vodní pl. zamokřená pl. 1 2204
zast. pl. zbořeniště 5 315
zast. pl. 102 30936
ostat.pl. dráha 2 19489
ostat.pl. jiná plocha 8 4603
ostat.pl. manipulační pl. 1 474
ostat.pl. neplodná půda 95 166970
ostat.pl. ostat.komunikace 59 81397
ostat.pl. silnice 21 15995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16460
ostat.pl. zeleň 6 608
Celkem KN 644 2803354
Par. DKM 644 2803354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 101
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 153
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.09.2005 1:1000 01.09.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1830 01.09.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.08.2019 03:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.