k.ú.: 714071 - Vítkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 8781
zahrada skleník-pařeniš. 2 725
zahrada 462 229889
travní p. 1 222
vodní pl. nádrž umělá 3 11092
vodní pl. tok přirozený 8 286769
vodní pl. tok umělý 2 7422
zast. pl. společný dvůr 52 94511
zast. pl. zbořeniště 60 26636
zast. pl. 2351 1106387
ostat.pl. dráha 60 308422
ostat.pl. jiná plocha 773 1207246
ostat.pl. manipulační pl. 217 800849
ostat.pl. neplodná půda 30 39142
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 9355
ostat.pl. ostat.komunikace 389 521479
ostat.pl. pohřeb. 1 59454
ostat.pl. silnice 98 195416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 20497
ostat.pl. zeleň 125 216740
Celkem KN 4672 5151034
Par. DKM 4672 5151034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 25
č.p. bydlení 387
č.p. byt.dům 95
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 101
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 109
č.p. rod.dům 68
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 42
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1026
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če výroba 196
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2270
byt.z. byt 456
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 67
Celkem JED 557
LV 1751
spoluvlastník 2297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2017
Ost. 1:1000 31.12.1972 19.10.2017 S-SK D ve Sv. Štěpánu reamulována v letech 1970 - 72 a převedená do S-JTSK.
S-SK ŠD 1:1000 1898 31.12.1972 reambulace v r. 1970-2
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 23.09.2020 14:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička