k.ú.: 713520 - Moravská Ostrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 19198
zahrada 243 90703
travní p. 2 2725
vodní pl. nádrž umělá 1 10001
vodní pl. tok přirozený 3 162748
zast. pl. společný dvůr 88 88463
zast. pl. zbořeniště 133 65064
zast. pl. 4092 1623654
ostat.pl. dráha 78 278568
ostat.pl. jiná plocha 1169 932293
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 215
ostat.pl. manipulační pl. 336 753030
ostat.pl. neplodná půda 26 47511
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 10809
ostat.pl. ostat.komunikace 1413 1603813
ostat.pl. pohřeb. 2 4142
ostat.pl. silnice 162 323941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 120587
ostat.pl. zeleň 639 1499062
Celkem KN 8450 7636527
Par. DKM 8450 7636527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 48
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1155
č.p. doprava 4
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 509
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 233
č.p. obč.vyb. 49
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 27
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 14
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 1222
bez čp/če jiná st. 222
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 56
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če prům.obj 57
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 138
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 23
rozestav. 1
Celkem BUD 3894
byt.z. ateliér 19
byt.z. byt 11254
byt.z. dílna 42
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 570
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 360
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 29
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 12539
LV 12380
spoluvlastník 25406

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2016
Ost. 1:1000 01.01.1973 26.11.2016 S-SK Svatý Štěpán reambulována a převedena do S-JTSK.
S-SK ŠD 1:1000 1908 31.12.1972 reambulace v r. 1971-2
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1908


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 23.09.2020 15:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička