k.ú.: 713376 - Ostašov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591335 - Ostašov NUTS5 CZ0634591335
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 1677995
zahrada 60 41621
ovoc. sad 1 4082
travní p. 96 78523
lesní poz 30 186490
vodní pl. nádrž umělá 1 1662
vodní pl. rybník 1 22504
vodní pl. tok umělý 2 744
zast. pl. 75 34561
ostat.pl. jiná plocha 35 16535
ostat.pl. manipulační pl. 13 10559
ostat.pl. neplodná půda 3 533
ostat.pl. ostat.komunikace 55 38812
ostat.pl. silnice 42 17833
Celkem KN 853 2132454
Par. DKM 167 92508
Par. KMD 686 2039946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 74
LV 94
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 29.10.2019 1:1000 29.10.2019 *) intravilán - nové mapování
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2000 25.10.1999 25.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.10.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 18.09.2020 10:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.