k.ú.: 713279 - Osnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1175 4215887
zahrada 434 373580
ovoc. sad 6 5977
travní p. skleník-pařeniš. 1 44
travní p. 227 285805
lesní poz 37 705140
vodní pl. nádrž umělá 2 3209
vodní pl. tok přirozený 33 33845
vodní pl. tok umělý 1 2435
vodní pl. zamokřená pl. 4 1957
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 1 59
zast. pl. 926 189620
ostat.pl. dálnice 3 22063
ostat.pl. jiná plocha 110 106558
ostat.pl. manipulační pl. 33 40088
ostat.pl. neplodná půda 83 84099
ostat.pl. ostat.komunikace 251 247097
ostat.pl. pohřeb. 1 1194
ostat.pl. silnice 10 56896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8053
ostat.pl. zeleň 47 57695
Celkem KN 3390 6441345
PK 2 349
Celkem ZE 2 349
Par. DKM 228 2266047
Par. KMD 3162 4175298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 538
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 28
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 75
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 906
byt.z. byt 6
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 2
Celkem JED 23
LV 1107
spoluvlastník 1540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:44

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".