k.ú.: 713279 - Osnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1149 4112677
zahrada 436 373799
ovoc. sad 6 5977
travní p. skleník-pařeniš. 1 44
travní p. 226 285505
lesní poz 34 703745
vodní pl. nádrž umělá 2 3209
vodní pl. tok přirozený 33 33833
vodní pl. tok umělý 1 2435
vodní pl. zamokřená pl. 4 1957
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 1 59
zast. pl. 945 190949
ostat.pl. dálnice 23 118216
ostat.pl. jiná plocha 112 107646
ostat.pl. manipulační pl. 33 40088
ostat.pl. neplodná půda 83 84089
ostat.pl. ostat.komunikace 257 249046
ostat.pl. pohřeb. 1 1194
ostat.pl. silnice 10 56896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8053
ostat.pl. zeleň 50 61884
Celkem KN 3412 6441345
Par. DKM 232 2268766
Par. KMD 3180 4172579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 549
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 28
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 75
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 927
byt.z. byt 6
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 2
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 25
LV 1108
spoluvlastník 1545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 30.09.2020 18:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička