k.ú.: 713228 - Oslov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549703 - Oslov NUTS5 CZ0314549703
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 4639821
zahrada 120 74729
ovoc. sad 2 4804
travní p. 135 971448
lesní poz 92 7274611
vodní pl. nádrž přírodní 3 2189
vodní pl. nádrž umělá 2 974161
vodní pl. rybník 5 107667
vodní pl. tok přirozený 5 627233
vodní pl. tok umělý 5 12768
zast. pl. společný dvůr 4 962
zast. pl. zbořeniště 2 222
zast. pl. 280 99372
ostat.pl. dráha 2 60877
ostat.pl. jiná plocha 45 16150
ostat.pl. manipulační pl. 22 35694
ostat.pl. neplodná půda 76 152173
ostat.pl. ostat.komunikace 96 233013
ostat.pl. pohřeb. 3 3139
ostat.pl. silnice 6 54787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 29569
ostat.pl. zeleň 1 964
Celkem KN 1186 15376353
Par. DKM 831 15136415
Par. KMD 355 239938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 264
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 6
Celkem JED 13
LV 293
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.01.2018
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK GS 1:2880 1830 24.01.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 27.09.2020 05:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička