k.ú.: 713066 - Trávník u Osic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570532 - Osice NUTS5 CZ0521570532
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1307220
zahrada 41 28129
travní p. 32 115039
vodní pl. nádrž přírodní 1 283
vodní pl. tok přirozený 5 2179
vodní pl. tok umělý 6 3406
zast. pl. společný dvůr 1 72
zast. pl. zbořeniště 1 816
zast. pl. 36 22963
ostat.pl. jiná plocha 12 13082
ostat.pl. manipulační pl. 1 562
ostat.pl. neplodná půda 3 6156
ostat.pl. ostat.komunikace 17 15604
ostat.pl. silnice 2 27102
Celkem KN 293 1542613
Par. DKM 293 1542613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 36
LV 113
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.01.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 27.01.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 05:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.