k.ú.: 712876 - Osek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537292 - Kněžice NUTS5 CZ0208537292
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 2059087
zahrada 49 29338
ovoc. sad 2 11456
travní p. 34 97460
lesní poz 18 2149201
vodní pl. nádrž umělá 3 3052
vodní pl. rybník 1 3906
vodní pl. tok přirozený 2 5849
vodní pl. tok umělý 2 4171
vodní pl. zamokřená pl. 1 473
zast. pl. společný dvůr 2 2746
zast. pl. zbořeniště 5 3337
zast. pl. 76 54814
ostat.pl. jiná plocha 14 13433
ostat.pl. manipulační pl. 11 17172
ostat.pl. neplodná půda 7 12579
ostat.pl. ostat.komunikace 57 146724
ostat.pl. silnice 7 26912
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2431
ostat.pl. zeleň 9 31747
Celkem KN 435 4675888
Par. DKM 242 4531217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 74
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 131
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.04.2014 1:1000 25.04.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 01:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.