k.ú.: 712868 - Dvořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534706 - Chroustov NUTS5 CZ0208534706
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 222
orná půda 197 1963564
zahrada 21 18292
travní p. 113 324862
lesní poz 6 10129
vodní pl. nádrž umělá 3 2548
vodní pl. tok přirozený 36 13745
vodní pl. tok umělý 36 11095
zast. pl. 40 42101
ostat.pl. jiná plocha 10 4343
ostat.pl. manipulační pl. 4 6522
ostat.pl. mez, stráň 2 1496
ostat.pl. ostat.komunikace 36 24348
ostat.pl. silnice 6 35073
ostat.pl. zeleň 4 1334
Celkem KN 515 2459674
Par. DKM 30 199839
Par. KMD 485 2259835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 83
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 03.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.07.2019 21:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.