k.ú.: 712655 - Ořechov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592447 - Ořechov NUTS5 CZ0722592447
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1232 3212175
vinice 200 715618
zahrada 263 135228
ovoc. sad 6 30301
travní p. 150 348685
lesní poz 27 536924
vodní pl. nádrž umělá 1 146
vodní pl. tok přirozený 27 36756
zast. pl. zbořeniště 23 4081
zast. pl. 388 112971
ostat.pl. jiná plocha 146 34109
ostat.pl. manipulační pl. 18 24534
ostat.pl. mez, stráň 16 20318
ostat.pl. neplodná půda 524 420639
ostat.pl. ostat.komunikace 187 248097
ostat.pl. silnice 26 34729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13549
ostat.pl. zeleň 14 39946
Celkem KN 3252 5968806
Par. DKM 2156 5063009
Par. KMD 1096 905797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 157
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
Celkem BUD 380
LV 727
spoluvlastník 1409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2018 1:1000 18.10.2018 *)
KMD 27.09.2016 1:1000 27.09.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 18.10.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 01:27

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.