k.ú.: 712604 - Ořech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539520 - Ořech NUTS5 CZ020A539520
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 640 3757424
zahrada 230 106013
ovoc. sad 15 16799
travní p. 31 28813
lesní poz les s budovou 46 1641
lesní poz les(ne hospodář) 12 222270
lesní poz 6 269616
vodní pl. nádrž umělá 4 4882
vodní pl. tok přirozený 8 7085
vodní pl. zamokřená pl. 2 2735
zast. pl. zbořeniště 4 637
zast. pl. 464 114058
ostat.pl. dálnice 1 2947
ostat.pl. jiná plocha 65 62123
ostat.pl. manipulační pl. 6 1508
ostat.pl. neplodná půda 12 18868
ostat.pl. ostat.komunikace 96 75978
ostat.pl. pohřeb. 1 2228
ostat.pl. silnice 39 65180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16166
ostat.pl. zeleň 3 1081
Celkem KN 1688 4778052
Par. KMD 1688 4778052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 202
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
rozestav. 5
Celkem BUD 502
byt.z. byt 2
obč.z. byt 29
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 36
LV 556
spoluvlastník 777

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.09.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:41

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".