k.ú.: 712604 - Ořech - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539520 - Ořech NUTS5 CZ020A539520
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 3336648
zahrada 421 291234
ovoc. sad 21 12336
travní p. 23 228298
lesní poz les s budovou 46 1641
lesní poz les(ne hospodář) 7 222270
lesní poz 6 269616
vodní pl. nádrž umělá 3 4177
vodní pl. tok přirozený 7 7245
vodní pl. zamokřená pl. 3 3440
zast. pl. zbořeniště 2 565
zast. pl. 489 114875
ostat.pl. jiná plocha 67 60789
ostat.pl. manipulační pl. 6 1672
ostat.pl. mez, stráň 1 691
ostat.pl. neplodná půda 18 23615
ostat.pl. ostat.komunikace 88 103586
ostat.pl. pohřeb. 1 2228
ostat.pl. silnice 29 63527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16166
ostat.pl. zeleň 11 13594
Celkem KN 1607 4778213
Par. DKM 1 23493
Par. KMD 1606 4754720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 289
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 78
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 530
byt.z. byt 2
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 38
LV 555
spoluvlastník 775

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.09.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 26.09.2020 01:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička