k.ú.: 712302 - Orlov u Jistebnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 559 3266972
zahrada 197 155123
travní p. 765 3254636
lesní poz 191 2774593
vodní pl. nádrž přírodní 14 3163
vodní pl. nádrž umělá 5 3957
vodní pl. rybník 18 208139
vodní pl. tok umělý 54 10207
vodní pl. zamokřená pl. 56 114261
zast. pl. společný dvůr 8 1360
zast. pl. zbořeniště 6 1487
zast. pl. 191 113796
ostat.pl. jiná plocha 154 223988
ostat.pl. manipulační pl. 73 40816
ostat.pl. neplodná půda 132 141212
ostat.pl. ostat.komunikace 193 181975
ostat.pl. silnice 128 90544
ostat.pl. zeleň 9 19999
Celkem KN 2753 10606228
Par. KMD 2752 10604723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 170
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 254
spoluvlastník 497

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1830 30.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 17:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička