k.ú.: 712272 - Orlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 316080
zahrada 156 135206
travní p. 288 725341
lesní poz 28 1742261
vodní pl. nádrž umělá 11 1941
zast. pl. zbořeniště 1 1407
zast. pl. 164 39636
ostat.pl. jiná plocha 28 3964
ostat.pl. manipulační pl. 3 14228
ostat.pl. neplodná půda 12 2785
ostat.pl. ostat.komunikace 95 52630
ostat.pl. silnice 15 19133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1571
Celkem KN 903 3056183
Par. DKM 903 3056183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 157
LV 260
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.02.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 13.02.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 22:52

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.