k.ú.: 711977 - Kanín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 2426989
zahrada 105 63082
ovoc. sad 4 10834
travní p. 14 126933
lesní poz 114 715104
vodní pl. nádrž přírodní 2 10964
vodní pl. nádrž umělá 1 7054
vodní pl. tok přirozený 4 7172
vodní pl. tok umělý 6 10440
vodní pl. zamokřená pl. 2 26781
zast. pl. společný dvůr 1 468
zast. pl. 157 76089
ostat.pl. dráha 12 73350
ostat.pl. jiná plocha 15 25583
ostat.pl. neplodná půda 39 55949
ostat.pl. ostat.komunikace 88 132761
ostat.pl. silnice 26 54160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5171
ostat.pl. zeleň 38 118749
Celkem KN 924 3947633
Par. DKM 924 3947633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 7
LV 217
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2007
DKM-KPÚ 06.12.2006 1:1000 13.12.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.05.2019 23:05

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.