k.ú.: 711977 - Kanín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537586 - Opolany NUTS5 CZ0208537586
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 2328228
zahrada 109 63082
ovoc. sad 4 10834
travní p. 14 126933
lesní poz 114 715104
vodní pl. nádrž přírodní 2 10964
vodní pl. nádrž umělá 1 7054
vodní pl. tok přirozený 4 7172
vodní pl. tok umělý 6 10440
vodní pl. zamokřená pl. 2 26781
zast. pl. společný dvůr 1 468
zast. pl. 157 76089
ostat.pl. dráha 12 73350
ostat.pl. dálnice 14 98761
ostat.pl. jiná plocha 17 27462
ostat.pl. neplodná půda 39 55949
ostat.pl. ostat.komunikace 90 132761
ostat.pl. silnice 26 52281
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5171
ostat.pl. zeleň 38 118749
Celkem KN 932 3947633
Par. DKM 932 3947633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 154
byt.z. byt 4
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 7
LV 217
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2007
DKM-KPÚ 06.12.2006 1:1000 13.12.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 04:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.