k.ú.: 710466 - Olešnice v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576573 - Olešnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576573
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 42662
zahrada 156 95206
travní p. 927 4649388
lesní poz les(ne hospodář) 4 33142
lesní poz 354 8637396
vodní pl. nádrž přírodní 4 2851
vodní pl. nádrž umělá 3 2256
vodní pl. tok přirozený 35 51192
vodní pl. tok umělý 6 4234
vodní pl. zamokřená pl. 33 62044
zast. pl. společný dvůr 1 1048
zast. pl. zbořeniště 16 5042
zast. pl. 457 140435
ostat.pl. jiná plocha 93 60240
ostat.pl. manipulační pl. 24 23262
ostat.pl. neplodná půda 154 112631
ostat.pl. ostat.komunikace 224 235925
ostat.pl. pohřeb. 1 2825
ostat.pl. silnice 15 89500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 26921
ostat.pl. zeleň 24 20527
Celkem KN 2566 14298727
Par. DKM 907 5310281
Par. KMD 1659 8988446
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 25
č.e. rod.rekr 115
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 444
byt.z. byt 38
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 39
LV 508
spoluvlastník 728

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 17.02.2010 1:1000 19.02.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 13.08.2022 01:47

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.