k.ú.: 710296 - Olešná u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569216 - Olešná NUTS5 CZ0631569216
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1100 4155036
zahrada 155 72383
travní p. 842 1194632
lesní poz 299 868525
vodní pl. nádrž umělá 7 12846
vodní pl. rybník 12 17584
vodní pl. tok přirozený 10 2761
vodní pl. tok umělý 50 8360
zast. pl. zbořeniště 2 1220
zast. pl. 226 89440
ostat.pl. jiná plocha 91 39650
ostat.pl. manipulační pl. 34 30699
ostat.pl. neplodná půda 32 44776
ostat.pl. ostat.komunikace 163 150201
ostat.pl. silnice 9 84447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1586
ostat.pl. zeleň 2 268
Celkem KN 3035 6774414
Par. KMD 3035 6774414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 123
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 205
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 335
spoluvlastník 606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1838 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.09.2020 06:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička