k.ú.: 710121 - Oleksovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594571 - Oleksovice NUTS5 CZ0647594571
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1207 12749328
vinice 75 418419
zahrada 329 199685
ovoc. sad 17 161213
travní p. 46 30893
lesní poz les(ne hospodář) 7 18971
lesní poz 211 2708217
vodní pl. rybník 2 393276
vodní pl. tok přirozený 36 63133
vodní pl. tok umělý 1 1697
vodní pl. zamokřená pl. 18 302597
zast. pl. společný dvůr 6 1654
zast. pl. zbořeniště 28 5836
zast. pl. 392 169990
ostat.pl. jiná plocha 157 87523
ostat.pl. manipulační pl. 81 101794
ostat.pl. neplodná půda 105 63740
ostat.pl. ostat.komunikace 327 613841
ostat.pl. pohřeb. 1 2554
ostat.pl. silnice 25 196765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15041
ostat.pl. zeleň 10 21308
Celkem KN 3088 18327475
Par. DKM 3088 18327475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 25
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če zem.stav 54
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 28
LV 471
spoluvlastník 654

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.04.2013 1:1000 03.05.2013 *) JPÚ - upřesnění hranic přídělů (extravilán)
DKM 1:1000 04.11.2009 Intravilán a část lesů
ZMVM 1:2000 01.01.1983 03.05.2013 intravilán + část extravilánu (THM s PČB)
ZMVM 1:5000 01.01.1983 03.05.2013 část extravilánu (THM s PČB)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.09.2020 10:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.