k.ú.: 709956 - Oldřichov u Mladé Vožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552798 - Oldřichov NUTS5 CZ0317552798
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1161 6273662
zahrada 155 104352
travní p. 556 876040
lesní poz 261 2301950
vodní pl. nádrž umělá 10 7567
vodní pl. rybník 12 117404
vodní pl. tok umělý 183 27210
zast. pl. společný dvůr 7 2648
zast. pl. zbořeniště 3 368
zast. pl. 154 84602
ostat.pl. jiná plocha 62 30154
ostat.pl. manipulační pl. 40 56608
ostat.pl. neplodná půda 2 2088
ostat.pl. ostat.komunikace 107 117399
ostat.pl. pohřeb. 1 953
ostat.pl. silnice 5 48811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4665
ostat.pl. zeleň 57 34527
Celkem KN 2781 10091008
Par. DKM 186 1146741
Par. KMD 2595 8944267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 80
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 141
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 247
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.12.2020 1:1000 29.12.2020 *)
KMD 1:1000 15.12.2011
S-SK GS 1:2880 1830 29.12.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 01:34

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.