k.ú.: 709468 - Obora v Podbezdězí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561495 - Doksy NUTS5 CZ0511561495
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 2235981
zahrada 98 58067
travní p. 45 27267
lesní poz 33 679116
vodní pl. nádrž umělá 1 431
vodní pl. rybník 2 376413
vodní pl. tok umělý 5 3639
vodní pl. zamokřená pl. 66 371066
zast. pl. zbořeniště 9 2178
zast. pl. 119 47836
ostat.pl. dráha 1 32856
ostat.pl. jiná plocha 30 14524
ostat.pl. manipulační pl. 8 13283
ostat.pl. neplodná půda 35 44575
ostat.pl. ostat.komunikace 65 73274
ostat.pl. silnice 5 50886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13975
ostat.pl. zeleň 1 3170
Celkem KN 627 4048537
EN 2 9927
PK 2 10728
Celkem ZE 4 20655
Par. DKM 627 4048537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 113
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 145
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.04.2016
FÚO 1:2000 31.12.1977 29.04.2016 Od 1977 dle KP. FÚO2 Okna-Tachov.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1977 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 05:57

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.