k.ú.: 709310 - Ohrazenice u Jinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540960 - Ohrazenice NUTS5 CZ020B540960
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 750316
zahrada plantáž dřevin 1 4932
zahrada 246 225719
ovoc. sad 3 26362
travní p. 375 1065113
lesní poz 13 61311
vodní pl. nádrž umělá 1 1043
vodní pl. rybník 1 2931
vodní pl. tok přirozený 39 31869
vodní pl. tok umělý 3 413
zast. pl. zbořeniště 2 757
zast. pl. 196 60108
ostat.pl. jiná plocha 32 38924
ostat.pl. manipulační pl. 2 662
ostat.pl. neplodná půda 101 73594
ostat.pl. ostat.komunikace 147 103204
ostat.pl. silnice 1 2916
Celkem KN 1314 2450174
Par. KMD 1314 2450174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 194
LV 279
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2010
KM-D 1:2000 01.09.2000 02.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 18:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.