k.ú.: 709085 - Odry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1699
orná půda 347 4551872
zahrada skleník-pařeniš. 4 3562
zahrada 1096 632737
ovoc. sad 20 257818
travní p. 334 1274081
lesní poz 151 3960355
vodní pl. nádrž přírodní 3 1107
vodní pl. nádrž umělá 5 24400
vodní pl. rybník 5 761318
vodní pl. tok přirozený 51 230594
vodní pl. zamokřená pl. 13 89461
zast. pl. společný dvůr 22 26987
zast. pl. zbořeniště 31 16600
zast. pl. 1919 526024
ostat.pl. dráha 14 65764
ostat.pl. jiná plocha 372 271414
ostat.pl. manipulační pl. 114 452884
ostat.pl. neplodná půda 61 89714
ostat.pl. ostat.komunikace 301 363522
ostat.pl. pohřeb. 1 10679
ostat.pl. silnice 54 350431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 92930
ostat.pl. zeleň 56 114090
Celkem KN 4994 14170043
Par. DKM 4994 14170043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 73
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 57
č.p. rod.dům 946
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 8
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 370
bez čp/če jiná st. 170
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.rekr 27
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 57
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 1899
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 840
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 873
LV 2305
spoluvlastník 3430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2010
THM-V 1:2000 31.12.1973 30.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1876


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 00:45

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.