k.ú.: 709085 - Odry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1699
orná půda 349 4544740
zahrada skleník-pařeniš. 4 3562
zahrada 1100 632559
ovoc. sad 20 257818
travní p. 334 1273965
lesní poz 151 3960355
vodní pl. nádrž přírodní 3 1107
vodní pl. nádrž umělá 5 24400
vodní pl. rybník 5 761318
vodní pl. tok přirozený 53 230201
vodní pl. zamokřená pl. 13 89461
zast. pl. společný dvůr 22 26536
zast. pl. zbořeniště 31 16600
zast. pl. 1932 535683
ostat.pl. dráha 14 65764
ostat.pl. jiná plocha 373 271263
ostat.pl. manipulační pl. 118 452798
ostat.pl. neplodná půda 61 89714
ostat.pl. ostat.komunikace 305 364225
ostat.pl. pohřeb. 1 10679
ostat.pl. silnice 54 350431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 92930
ostat.pl. zeleň 59 112230
Celkem KN 5027 14170038
Par. DKM 5027 14170038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 76
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 57
č.p. rod.dům 948
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 8
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 370
bez čp/če jiná st. 176
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.rekr 27
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če výroba 57
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1915
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 840
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 877
LV 2301
spoluvlastník 3424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2010
THM-V 1:2000 31.12.1973 30.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1973 reprodukce otisku mapy z r. 1876


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 14:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička