k.ú.: 708844 - Obyčtov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596281 - Obyčtov NUTS5 CZ0635596281
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 2973383
zahrada 175 98770
ovoc. sad 1 2537
travní p. 416 978604
lesní poz 278 3260128
vodní pl. nádrž umělá 1 223
vodní pl. rybník 14 44749
vodní pl. tok přirozený 16 30047
vodní pl. tok umělý 5 381
zast. pl. zbořeniště 18 2890
zast. pl. 206 71115
ostat.pl. dráha 1 19237
ostat.pl. jiná plocha 147 81728
ostat.pl. manipulační pl. 13 26632
ostat.pl. neplodná půda 58 33693
ostat.pl. ostat.komunikace 107 78352
ostat.pl. pohřeb. 3 5533
ostat.pl. silnice 45 60715
ostat.pl. zeleň 1 255
Celkem KN 2018 7768972
Par. KMD 2018 7768972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 201
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 241
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 22:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.