k.ú.: 708798 - Obrubce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 570893 - Obrubce NUTS5 CZ0207570893
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 658 3366500
zahrada 124 93969
travní p. 114 261941
lesní poz 92 3333846
vodní pl. nádrž přírodní 4 14207
vodní pl. nádrž umělá 3 4623
vodní pl. rybník 2 74822
vodní pl. tok přirozený 3 1280
vodní pl. tok umělý 80 49642
zast. pl. zbořeniště 6 1757
zast. pl. 151 72838
ostat.pl. dráha 13 91536
ostat.pl. jiná plocha 53 22952
ostat.pl. manipulační pl. 63 42020
ostat.pl. neplodná půda 10 5089
ostat.pl. ostat.komunikace 92 76360
ostat.pl. pohřeb. 1 1518
ostat.pl. silnice 20 133208
Celkem KN 1489 7648108
Par. KMD 1489 7648108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 150
LV 217
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2012
S-SK GS 1:2880 1842 04.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 19.09.2020 05:35

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.