k.ú.: 708682 - Obořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540951 - Obořiště NUTS5 CZ020B540951
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 800 3835876
zahrada 188 93490
travní p. 270 627030
lesní poz 2 243301
vodní pl. nádrž umělá 3 2515
vodní pl. rybník 3 273206
vodní pl. tok přirozený 26 17461
vodní pl. tok umělý 1 1648
vodní pl. zamokřená pl. 6 789
zast. pl. společný dvůr 7 2233
zast. pl. zbořeniště 1 396
zast. pl. 314 114745
ostat.pl. jiná plocha 67 32161
ostat.pl. manipulační pl. 39 48776
ostat.pl. neplodná půda 50 83102
ostat.pl. ostat.komunikace 83 75813
ostat.pl. silnice 44 210655
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16859
ostat.pl. zeleň 1 682
Celkem KN 1909 5680738
Par. KMD 1909 5680738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 81
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 305
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 405
spoluvlastník 680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 07:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.