k.ú.: 708682 - Obořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540951 - Obořiště NUTS5 CZ020B540951
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 808 3839381
zahrada 188 93644
travní p. 268 627178
lesní poz 2 243301
vodní pl. nádrž umělá 3 2515
vodní pl. rybník 3 273206
vodní pl. tok přirozený 28 17693
vodní pl. tok umělý 1 1648
vodní pl. zamokřená pl. 6 789
zast. pl. společný dvůr 7 2233
zast. pl. zbořeniště 1 396
zast. pl. 310 115387
ostat.pl. jiná plocha 65 31138
ostat.pl. manipulační pl. 37 48544
ostat.pl. neplodná půda 50 83102
ostat.pl. ostat.komunikace 75 72387
ostat.pl. silnice 44 210655
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16859
ostat.pl. zeleň 1 682
Celkem KN 1901 5680738
Par. KMD 1901 5680738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 301
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 401
spoluvlastník 676

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 16:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.