k.ú.: 708658 - Obory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540943 - Obory NUTS5 CZ020B540943
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2555796
zahrada 141 102689
travní p. 342 1381573
lesní poz les(ne hospodář) 1 773
lesní poz 320 5357116
vodní pl. nádrž umělá 2 1837
vodní pl. rybník 1 539
vodní pl. tok přirozený 9 36242
vodní pl. tok umělý 20 8892
zast. pl. společný dvůr 9 1011
zast. pl. zbořeniště 5 2585
zast. pl. 205 67724
ostat.pl. jiná plocha 58 100411
ostat.pl. manipulační pl. 20 45161
ostat.pl. neplodná půda 391 423159
ostat.pl. ostat.komunikace 165 250021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8528
ostat.pl. zeleň 1 754
Celkem KN 2137 10344811
Par. KMD 2137 10344811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 197
LV 339
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 11:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.