k.ú.: 708658 - Obory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540943 - Obory NUTS5 CZ020B540943
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 2555081
zahrada 140 101587
travní p. 342 1381199
lesní poz les(ne hospodář) 1 773
lesní poz 320 5357116
vodní pl. nádrž umělá 2 1837
vodní pl. rybník 1 539
vodní pl. tok přirozený 9 36242
vodní pl. tok umělý 20 8892
zast. pl. společný dvůr 9 1011
zast. pl. zbořeniště 5 2585
zast. pl. 205 67464
ostat.pl. jiná plocha 58 100554
ostat.pl. manipulační pl. 20 45161
ostat.pl. neplodná půda 395 425467
ostat.pl. ostat.komunikace 165 250021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 8528
ostat.pl. zeleň 1 754
Celkem KN 2135 10344811
Par. KMD 2135 10344811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 195
LV 335
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 17:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.