k.ú.: 708445 - Hodousice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1332722
zahrada 121 110262
travní p. 103 1884419
lesní poz 8 520302
vodní pl. nádrž umělá 2 983
vodní pl. rybník 1 270
vodní pl. tok přirozený 12 68254
vodní pl. tok umělý 11 17304
vodní pl. zamokřená pl. 1 336
zast. pl. zbořeniště 2 42
zast. pl. 94 38031
ostat.pl. dráha 9 47069
ostat.pl. jiná plocha 95 126065
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 80
ostat.pl. manipulační pl. 9 21121
ostat.pl. neplodná půda 34 22142
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 261
ostat.pl. ostat.komunikace 29 109110
ostat.pl. silnice 5 31562
ostat.pl. skládka 3 21164
ostat.pl. zeleň 1 2757
Celkem KN 586 4354256
Par. DKM 267 4116222
Par. KMD 319 238034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 92
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 112
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.05.2014 1:1000 03.07.2014 *)
KMD 1:1000 11.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 03.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 15:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.