k.ú.: 708097 - Konojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 564761 - Konojedy NUTS5 CZ0209564761
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 2992167
zahrada 125 112676
ovoc. sad 11 40031
travní p. 56 274504
lesní poz 106 1275944
vodní pl. nádrž umělá 2 2739
vodní pl. rybník 1 7261
vodní pl. tok přirozený 18 15963
vodní pl. tok umělý 2 1602
vodní pl. zamokřená pl. 1 2604
zast. pl. společný dvůr 9 1269
zast. pl. zbořeniště 3 558
zast. pl. 184 83121
ostat.pl. jiná plocha 17 4542
ostat.pl. manipulační pl. 21 36998
ostat.pl. neplodná půda 34 53443
ostat.pl. ostat.komunikace 79 127334
ostat.pl. pohřeb. 2 2771
ostat.pl. silnice 9 67463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 448
ostat.pl. zeleň 63 30956
Celkem KN 1011 5134394
Par. DKM 1011 5134394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 30
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
Celkem BUD 175
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 250
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 00:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička