k.ú.: 707911 - Nový Svět u Borových Lad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 545902 - Borová Lada NUTS5 CZ0315545902
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 90
travní p. 56 1336677
lesní poz les(ne hospodář) 6 324684
lesní poz 20 625961
vodní pl. nádrž umělá 1 2741
vodní pl. tok přirozený 2 10463
vodní pl. tok umělý 13 10421
zast. pl. 57 19475
ostat.pl. jiná plocha 36 37150
ostat.pl. manipulační pl. 10 27529
ostat.pl. neplodná půda 100 340796
ostat.pl. ostat.komunikace 24 22145
ostat.pl. pohřeb. 1 2890
ostat.pl. silnice 2 18664
Celkem KN 329 2779686
Par. KMD 329 2779686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 57
LV 44
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2017
KM-D 1:2000 31.07.2000 19.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 31.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička