k.ú.: 707791 - Vlkanov u Nového Kramolína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566250 - Vlkanov NUTS5 CZ0321566250
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 2660122
zahrada 95 36242
travní p. 115 256329
lesní poz 21 1055640
vodní pl. rybník 2 4692
vodní pl. tok přirozený 16 2170
vodní pl. tok umělý 58 14709
vodní pl. zamokřená pl. 1 193
zast. pl. zbořeniště 1 434
zast. pl. 76 41597
ostat.pl. dráha 3 14903
ostat.pl. jiná plocha 63 30631
ostat.pl. manipulační pl. 21 43582
ostat.pl. neplodná půda 39 28657
ostat.pl. ostat.komunikace 82 54962
ostat.pl. silnice 21 41021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 430
Celkem KN 966 4286314
Par. KMD 966 4286314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 73
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 99
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2012
S-SK GS 1838 23.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.09.2020 16:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička