k.ú.: 707651 - Sudovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 1065224
zahrada 142 89689
ovoc. sad 9 40830
travní p. 35 55962
lesní poz 35 815416
vodní pl. rybník 4 17776
vodní pl. tok přirozený 1 22
vodní pl. tok umělý 13 5708
zast. pl. společný dvůr 1 1488
zast. pl. zbořeniště 4 503
zast. pl. 175 36518
ostat.pl. jiná plocha 29 12148
ostat.pl. manipulační pl. 5 3321
ostat.pl. neplodná půda 62 22740
ostat.pl. ostat.komunikace 51 29261
ostat.pl. silnice 9 25237
ostat.pl. zeleň 1 3964
Celkem KN 760 2225807
Par. KMD 760 2225807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 60
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 170
LV 205
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2011
S-SK GS 1:2880 1840 31.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.