k.ú.: 707601 - Svatý Jiří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580708 - Svatý Jiří NUTS5 CZ0534580708
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 1797826
zahrada 166 90539
travní p. 148 189800
lesní poz 79 301173
vodní pl. nádrž umělá 1 2534
vodní pl. tok přirozený 14 2027
zast. pl. společný dvůr 1 23
zast. pl. zbořeniště 5 1223
zast. pl. 158 43037
ostat.pl. jiná plocha 76 27063
ostat.pl. ostat.komunikace 184 58082
ostat.pl. pohřeb. 1 1485
ostat.pl. silnice 6 51924
ostat.pl. zeleň 38 8976
Celkem KN 1369 2575712
Par. KMD 1369 2575712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 144
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 172
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK GS 1839 08.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 21:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.