k.ú.: 707431 - Nový Jičín-Horní Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 596363
zahrada 829 313435
travní p. 148 477974
lesní poz 19 205685
vodní pl. tok přirozený 25 8255
vodní pl. tok umělý 4 3240
zast. pl. společný dvůr 12 2544
zast. pl. zbořeniště 21 3113
zast. pl. 1716 380999
ostat.pl. dráha 2 218
ostat.pl. jiná plocha 337 352652
ostat.pl. manipulační pl. 110 137567
ostat.pl. neplodná půda 42 16644
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1866
ostat.pl. ostat.komunikace 310 284832
ostat.pl. silnice 35 57452
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 83277
ostat.pl. zeleň 200 391761
Celkem KN 4068 3317877
Par. DKM 4068 3317877
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 200
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 81
č.p. rod.dům 650
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 479
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb. 42
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 1697
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 2490
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 145
byt.z. j.nebyt 23
obč.z. byt 13
Celkem JED 2677
LV 3760
spoluvlastník 6678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1932 24.09.2004 reambulace v r. 1969
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.05.2019 14:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.