k.ú.: 707414 - Nový Jičín-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 6 1230
zast. pl. společný dvůr 5 596
zast. pl. zbořeniště 23 1599
zast. pl. 126 46699
ostat.pl. jiná plocha 7 1864
ostat.pl. manipulační pl. 2 590
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1640
ostat.pl. ostat.komunikace 20 18020
ostat.pl. zeleň 3 5559
Celkem KN 193 77797
Par. DKM 193 77797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 83
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 24
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 17
Celkem JED 42
LV 90
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2003
Ins. A 1:1000 31.12.1932 03.12.2003 reambulace v r. 1969
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:48

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.