k.ú.: 707384 - Nový Hrozenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544566 - Nový Hrozenkov NUTS5 CZ0723544566
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1511 1867063
zahrada 647 397423
ovoc. sad 10 29906
travní p. mez, stráň 10 32233
travní p. skleník-pařeniš. 2 1041
travní p. 3589 9569021
lesní poz les s budovou 1 23
lesní poz 2488 28425558
vodní pl. nádrž umělá 2 1971
vodní pl. tok přirozený 105 267485
vodní pl. zamokřená pl. 2 60
zast. pl. zbořeniště 80 16409
zast. pl. 1540 338366
ostat.pl. dráha 2 93098
ostat.pl. jiná plocha 411 205815
ostat.pl. manipulační pl. 68 75926
ostat.pl. mez, stráň 1 1246
ostat.pl. neplodná půda 1540 1357161
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3514
ostat.pl. ostat.komunikace 796 525221
ostat.pl. pohřeb. 2 4807
ostat.pl. silnice 198 113962
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 94869
ostat.pl. zeleň 5 8336
Celkem KN 13030 43430514
Par. KMD 13030 43430514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 398
č.p. byt.dům 17
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 445
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 131
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 280
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1497
byt.z. byt 92
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 7
Celkem JED 105
LV 1757
spoluvlastník 2634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 01:15

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.