k.ú.: 707384 - Nový Hrozenkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544566 - Nový Hrozenkov NUTS5 CZ0723544566
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72122 - Karolinka

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1501 1860825
zahrada 651 399733
ovoc. sad 10 29906
travní p. mez, stráň 11 33726
travní p. skleník-pařeniš. 2 1041
travní p. 3601 9673631
lesní poz les s budovou 1 23
lesní poz 2391 28419284
vodní pl. nádrž umělá 2 1971
vodní pl. tok přirozený 111 267487
vodní pl. zamokřená pl. 2 60
zast. pl. zbořeniště 78 15166
zast. pl. 1547 339040
ostat.pl. dráha 2 93098
ostat.pl. jiná plocha 420 206864
ostat.pl. manipulační pl. 67 75179
ostat.pl. mez, stráň 1 1246
ostat.pl. neplodná půda 1515 1255572
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3514
ostat.pl. ostat.komunikace 847 532119
ostat.pl. pohřeb. 2 4807
ostat.pl. silnice 191 107794
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 94869
ostat.pl. zeleň 6 9005
Celkem KN 12980 43425960
Par. KMD 12980 43425960
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 395
č.p. byt.dům 17
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 454
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 136
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 277
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1505
byt.z. byt 92
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 7
Celkem JED 105
LV 1751
spoluvlastník 2636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.07.2020 20:12

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.