k.ú.: 707309 - Nový Dvůr u Opavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510343 - Stěbořice NUTS5 CZ0805510343
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 217 1796112
zahrada 119 108561
travní p. 33 74637
lesní poz 18 103211
vodní pl. nádrž umělá 10 24524
vodní pl. tok přirozený 27 15723
vodní pl. tok umělý 2 321
zast. pl. zbořeniště 1 2222
zast. pl. 125 42307
ostat.pl. jiná plocha 57 65894
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 2939
ostat.pl. manipulační pl. 6 2007
ostat.pl. neplodná půda 7 5489
ostat.pl. ostat.komunikace 44 99198
ostat.pl. silnice 3 29886
ostat.pl. zeleň 18 224476
Celkem KN 692 2597507
Par. DKM 692 2597507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 123
LV 144
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.03.2015 1:1000 22.04.2015 *)
DKM 1:1000 24.09.2012
FÚO 1:2000 31.12.1981 22.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 30.09.2020 18:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička