k.ú.: 706833 - Nové Veselí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596256 - Nové Veselí NUTS5 CZ0635596256
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 5185702
zahrada 325 204013
travní p. 317 918200
lesní poz 101 1219084
vodní pl. rybník 14 1024786
vodní pl. tok přirozený 18 19340
vodní pl. tok umělý 6 2758
vodní pl. zamokřená pl. 5 3085
zast. pl. společný dvůr 6 686
zast. pl. zbořeniště 3 1687
zast. pl. 636 209609
ostat.pl. jiná plocha 204 141915
ostat.pl. manipulační pl. 89 104973
ostat.pl. neplodná půda 1 714
ostat.pl. ostat.komunikace 144 289111
ostat.pl. pohřeb. 2 18516
ostat.pl. silnice 16 83382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7334
ostat.pl. zeleň 40 96148
Celkem KN 2348 9531043
Par. DKM 2348 9531043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 332
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 596
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 46
LV 619
spoluvlastník 839

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.11.2010 1:1000 29.11.2010 *) extravilán
DKM 1:1000 14.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.05.2019 05:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.